• ACS181W
  • 可伸缩三脚滚轮支架

    •  牢固结实的设计,可用于多种使用环境

    •  高度伸缩设计可从0.7米拉伸至1.8米

    •  适用于产品SPX601H, SPX601C, SPX10K1C, 音响灯系列和机舱灯系列
拉伸范围                                                                                                                                                                                                              0.7-1.8m


                                                                                                                                                                                                                            AUD202H / AUD502H

适用产品                                                                                                                                                                                                              SPX601H / SPX601C / SPX10K1C

                                                                                                                                                                                                                            机舱灯系列


尺寸                                                                                                                                                                                                                     700 x 300 x 300mm (折叠)


净重                                                                                                                                                                                                                     6000gWHAT\'S-IN-THE-BOX-ACS181W-CN.png